Hjortkvarn Timber

Furuhantering för Hjortkvarn Timber

Hjortkvarn Timber AB är ett sågverk i de sydöstra delarna av Hallsbergs kommun med viss specialisering mot furuproduktion. Företaget sågar och hyvlar men erbjuder också viss vidareförädling av virket.

Sedan i februari använder företaget Kristinehamns hamn för magasinering och hantering av sina virkesprodukter.

Timret körs på bil till Kristinehamn där det lossas av Vänerhamns personal. Efter viss magasinering lastas timret på båt för vidare transport till kunder i England och Skottland.