En båt flera anlöp, både ekonomiskt och miljösmart!

Ganska ofta händer det att en båt lossar i någon av våra hamnar för att sedan bli lastad i någon annan av våra andra hamnar innan den lämnar Vänern.

Ibland hanterar vi till och med samma båt i tre olika hamnar. Det hände förra veckan med M/V ASPEN. Först ankom fartyget till Lidköping där hon lossade RDF-balar.

Efter lossning begav hon sig vidare till Kristinehamn för dellastning av virke och pappersrullar. Efter att godset var lastat i Kristinehamn tog hon sikte mot Gruvön där hon lastades färdigt med virke av Vänerhamns personal.

Förutom den ekonomiska vinningen i att optimera så fartygen har last in och ur Vänern så hjälper sjöfarten genom mindre tomkörning till att skydda miljön och motverka klimatförändringarna.