Eltruckar minskar vårt dieselberoende

Ökat nyttjande av Eltruckar tar oss ytterligare ett steg i riktning mot dieselfria hamnar. 

Mindre eldrivna maskiner har under lång tid använts inom verksamheten, men under senare år har truckflottan utökats med stora 8-tonstruckar för pappershantering i våra nordligaste hamnar. Idag finns en 8-tonstruck i Karlstad och en i Kristinehamn. Vid årsskiftet levereras ytterligare en papperstruck till Karlstad. 

En utmaning vi har framöver är att finna lösningar för hur truckarnas laddtider ska kunna förenas med flerskift. Genom att utnyttja ny teknik känner vi dock att en lösning finns inom räckhåll.