Bra fart i hamnarna under årets första hälft

Trots en tid som på många sätt inte liknar något annat vi upplevt har vi kunnat hålla bra fart i våra hamnar. Godsvolymerna under årets första halva tangerar fjolårets och vi har flera spännande projekt och förfrågningar att se fram emot.

Med gott hopp om att Corona-pandemin nu går in i sin slutfas kan det vara på sin plats att reflektera över vad som egentligen har hänt, och inte minst hur det har påverkat oss.

Med "delfacit" i hand kan vi återigen konstatera att Vänerhamn har klarat sig bra. Trots "vågtoppar" från pandemins första och andra våg upprätthölls under 2020 en betryggande hög aktivitet i alla våra hamnar. Första halvan av 2021 har glädjande nog fortlöpt i samma stil. Vi når de volymer som budgeterats och har goda förhoppningar om en bra höst.

Många godsslag går har haft en bra utveckling, men vad som sticker ut lite extra är t.ex lastningen av sågtimmer som har ökat mycket, främst i Karlstad och Otterbäcken.

Vi ser också en mycket stark utveckling av lossningen av kol i Lidköping där volymerna ökat kraftigt jämfört med föregående år. Exporten av sågat virke går likaså bra vilket har en positiv påverkan på de norra hamnarna Karlstad och Kristinehamn.

Nya godslag och kunder gör också löpande entré i hamnarna och vi börjar under juli månad att hantera volymer åt en helt ny kund på Vänerterminalen.

Rekordnoteringar är något vi gärna berättar om och 19:e maj slogs ett nytt imponerande rekord i Lidköpings hamn. Under en hektiskt vårdag gästades hamnen av inte mindre än 6 fartyg vilket var ett nytt storstilat hamnrekord.