Betong till världens största kartongfabrik

Det lastas tungt i Karlstads hamn. Under våren och sommaren har tågset fyllda med gigantiska betongblock, med fjortondagarsintervall ankommit och lossats på hamnplanen. Lasten har färdats långt. Blocken tillverkas i finska Iisalmi, lastas och körs på tåg hela vägen runt Finska viken för att så småningom lossas i Karlstad. Slutdestinationen är Gruvöns Bruk i Grums.

Erfarenhet sedan tidigare

Byggblock i betong är ingen ny företeelse i Karlstads hamn. För nästan exakt två år sedan togs liknande element emot, då per båt och ämnade för bostadsbyggnation.

De block som nu anländer kommer att utgöra grunden för den megasatsning som BillerudKorsnäs gör på Gruvöns bruk i Grums. Företaget investerar 5,6 miljarder kronor i det som kommer att bli världens största kartongfabrik.

Sista länken i en lång kedja

Blocken som nu tar plats på kajen tillverkas av Betonimestarit Oy, som är en del av finska storkoncernen TMB Group.

Betongen lastas på tåg i Iisalmi, i centrala Finland, inför en lång resa över Haparanda vid finsk-svenska gränsen. I Haparanda tvingas man till en omlastning då spårbredden på finska tåg skiljer sig från den svenska.

Fram till idag har 4 tågset fullbordat sin resa. Varje tågset har 15 vagnar. Totalt bär tågen med sig en last på nära 780 ton. Väl på plats lossas betongen från tågekipagen av Vänerhamns reachstackers. Blocken sorteras och läggs upp på kajen. I takt med att byggnationen i Grums framskrider hämtas block av de dimensioner som för dagen behövs. Sista etappen, ca 25 km, görs med bil.

– Mycket av utmaningen ligger i logistiken, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns marknads- och försäljningschef. Att finna en smart hantering och smidiga kontaktvägar gentemot beställaren. Här har vi sannolikt nytta av att vi gjort det här förut.

Multimodal helhetslösning

De volymer som nu har lossats är bara början. Totalt ska byggblock motsvarande 80 000 ton monteras i den nya fabriken.

– Vi räknar med ett tåg varannan vecka fram till årets slut, fortsätter Tobias Häggfalk. Takten styrs av slutbeställaren men tack vare vår stora lagerkapacitet kan vi hantera avvikelser i tidsplanen.

Betonghanteringen är ett utmärkt exempel på de krav som Vänerhamn, likt andra logistikaktörer, numera har att förhålla sig till.

– Godshantering bygger i allt högre grad på multimodala helhetslösningar. Kombinationer där båt, tåg och bil ska samspela med varandra, men också med smarta upplägg för lagring, avslutar Tobias Häggfalk.