Återvunnet trämaterial lossat för ny kund

RT-flis - Återvunnet trämaterial lossat för ny kund i Kristinehamns hamn.

6 feb lossades första fartyget i Kristinehamns hamn åt EFO AB med RT-flis. RT-flis består av återvunnet trämaterial som tidigare använts. Huvudsakligen utgörs RT-flis av välsorterat bygg- och rivningsavfall av trä.

Materialet lossas och lagras i hamnen för att sedan levereras till slutkunden som är värmeverk i Mellansverige. EFO AB är ny kund i hamnen och förhoppningen är att detta blir ett återkommande flöde med kontinuerliga ankomster av fartyg.