Arbetsmiljöutbildning på schema

Under höst och vinter kommer utbildningen: Din och andras arbetsmiljö – ditt ansvar, att hållas på Vänerhamns samtliga enheter. Alla anställda kommer att få genomföra den. Utbildningen genomförs i samverkan med Hamn- & stuveriskolan och utbildare Anders Lövgren. Från Vänerhamn utbildar HR-Chef, Kristin Nyberg, och KMS-ansvarig, Helén Johansson.

Utbildningen genomförs för att alla ska ha samma grundläggande kunskaper om vad arbetsmiljö är och hur vi gemensamt kan agera för en god och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Först ut var Karlstad där vi mellan 7–9 november har haft tre heldagar med 15-17 deltagare åt gången. Under dagen så fick deltagarna höra om och diskutera bland annat: Vad är arbetsmiljö? Varför finns regelverk och vilka gäller för oss? Varför och vilka interna krav och arbetssätt har vi?

Deltagarna fick även göra grupparbeten med olika tema som rör vår vardag i hamnarna.