Pia Berglund

Alla vill se mer gods på sjön

Vårsolen lyste över Otterbäcken då Pia Berglund, Trafikverkets nya Nationella samordnare för sjöfart och närsjöfart, kom på besök en dag i slutet av april.

Pia, som tillträdde tjänsten så sent som i februari, kommer på regeringens uppdrag att ”främja en effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart”.

Besöktet i Otterbäcken gjordes i avsikt att knyta kontakter med ”sjöfolk” i regionen. Med runt bordet fanns Carina Gullberg, Kommunalråd i Gullspång, Vänersamarbetets Laila Gibson samt Thun-bolagets VD Johan Källsson. Vänerhamn representerades av Otterbäckens Driftchef Maria Gustafsson samt Marknads- och försäljningschefen Tobias Häggfalk.

Sjöfolk i regionen


Med i Pias portfölj fanns Trafikverkets omvärldsbild och samlade intentioner om att flytta gods från väg till sjön.

– Investeringsbeslutet i nya slussar i Trollhätte Kanal möjliggör en tydlig satsning på Vänersjöfarten, säger Pia Berglund. Enligt Trafikverkets bedömning kommer godsmängderna på Vänern att öka från 1,6 miljoner ton 2014 till 2,8 miljoner ton 2040.

Diskussionerna runt bordet rörde sig mycket kring vad som kommer att krävas för att överflyttningen från land till sjö ska bli en verklighet.

– Det finns naturligtvis mycket som behöver falla på plats, konstaterar Tobias Häggfalk. En viktig parameter är att få till en bättre kommunikation mellan parterna som involveras i de långsiktiga reparationsoch underhållsarbetena.

Tillsättningen av Pia Berglund är ett regeringsuppdrag som är tidsbegränsat på sex år. Pia kommer att vara placerad i Norrköping.

– Grundattityden från myndighetens sida är genomgående positiv och omvärldbilden visar att alla vill se mer gods på sjön, avslutar Pia Berglund.