Samlade resurser sedan 1994

Skandinaviens mest centrala kusthamn

VÄNERHAMN är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler med strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel.

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.

Läs mer

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer

Information om Trollhätte-kanal

OKQ8 öppnar ny oljedepå i Karlstads hamn

OKQ8 återupptar driften av sin tidigare nedlagda oljedepå i Karlstads hamn. Från anläggningen på Kalvholmen i hamnens östra delar kommer man med start nu i vår att distribuera eldningsolja och diesel till kunder i hela Värmland.

Läs mer

Planering av ny pendeltrafik över Vänern fortskrider

Svenska Orient Liniens planer kring SOL Sea Shuttle - en containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn - fortskrider. Projektet bygger på att kunna erbjuda regelbunden frakttrafik med två avgångar per vecka, i vardera riktningen, mellan Göteborg och Kristinehamns hamn.

Läs mer