Otterbäcken

Vänerhamn AB
Ankarvägen 3
SE-547 72 Otterbäcken

Tel. +46 551-222 50
otterbacken@vanerhamn.se

Otterbäcken

Personal

Maria Gustafsson

Operation Manager
Phone. +46 551-14 19 20
Send email

Patrik Steen

Coordinator & Supervisor
Phone. +46 551-14 19 21
Send email

Kerstin Herlin

Administrator
Phone. +46 551-14 19 23
Send email