Ledigt jobb på Vänerhamn i Kristinehamn

Klarerare/Tullansvarig/Administratör/Speditör

Ansvarsområden

I denna tjänst kommer du framför allt att ansvara för tull och klarering. Rollen innebär dagliga kontakter med bl.a. rederier, skeppsmäklare, fartygskaptener och myndigheter. Exempel på andra arbetsuppgifter är koordinera service för fartyg så som proviantering, reparationer, läkarbesök och resor. Du ingår i ett team som tillsammans ansvarar för passerkontroll in/ut ur hamnen och administrativa uppgifter så som hantering av frakthandlingar, beställningar, kundkontakter och fakturering.

Annons och ansökningsdetaljer