Diesel XTL – 97% fossilfritt bränsle

Från och med mars 2022 har vi ersatt den vanliga dieseln i våra maskiner med DIESEL XTL vilken är ett 97% fossilfritt bränsle. DIESEL XTL är 100% fri från palmolja och framställs till 97% av förnyelsebara råvaror i form av PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) och olika animaliska och vegetabiliska fetter, vanligtvis avfall och olika bi- och restprodukter från t.ex. matproduktion och etanolproduktion. Resterande 3% består av diesel Mk1.

Diesel XTL är garanterat hållbar enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagkraven innebär t.ex. spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minskning av växthusgas.

För att säkerställa en övergång utan bekymmer för våra maskiner gick vi på prov över till XTL i Karlstad redan i början på februari. Testet föll väl ut! I mitten av mars beslutades därför att samtliga hamnar ska driva sina maskiner på XTL.