Combined resouces since 1994

Skandinavia's most central coastal port

VÄNERHAMN is one of Sweden's biggest port actors, handling over 2.5 million tonnes of cargo each year. Five modern lake terminals, strategically located in the centre of Sweden, make Vänerhamn a key partner for central Sweden’s industrial and commercial sectors.

Our ports

Our ports are' located in Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping and Vänersborg. We also have operations in Åmål, Gruvön, Hällekis and Trollhättan.

Read more

Karlstad

Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

Läs mer

Kristinehamn

En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror. Stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Otterbäckens hamn

Otterbäcken

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Lidköpings hamn

Lidköping

Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition och klarering.

Läs mer

Vänersborgs hamn

Vänersborg

Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter Vänern. Inriktning på bulkvaror.

Läs mer

Information on the Trollhätte Canal

Welcome to our new website

Welcome to the new Vänerhamn website, a modern design that tells you most everything you need to know about how we can help you meet your shipping and logistics needs.

Read more

Good news in new national plan

On 31 August, the Swedish Transport Administration submitted its Proposal for a national transportation system plan for 2018–2029 to the government. Happily, the proposal contains remodelling of the locks in the Trollhätte Canal. 

Read more