Sitemap  Cookies

Kompletta logistiklösningar

Vänersjöfarten har under århundraden varit en avgörande förutsättning för det regionala näringslivet. Vänerns förbindelse med Nordsjön har öppnat vägen för ekonomiskt och praktiskt gångbara transporter av gods över hela världen.

 

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efter hand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar. 1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 

 

 NYHETSBREV

 Vänerhamns nyhetsbrev

 

 LAGRING

 Lediga magasin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänerhamn AB  Stuvargatan 1,  652 21  Karlstad Sweden Tel: +46 (0)54-14 48 60 Fax: + 46 (0)54-21 33 16